Hörhjälpmedel i Hjälpkammar´n

Har man problem med hörseln vänder man sig naturligtvis till Vårdcentralen och blir kanske skickad vidare till en Audiologisk Klinik eller Hörcentral. Där får man reda på hur man hör och där får man vid behov hörapparat och även de mest "nödvändiga" hörhjäpmedlen.

Ibland vill man kanske ha mer än vad "nöden" kräver, vid lättare hörselnedsättning eller om man vill ha "bekvämare" varianter. Det finns en hel del hörhjälpmedel, man kan köpa - kontakta mig berättar jag om olika lösningar, nedan finns några exempel på de vanligaste.
Hörselvårdsingenjör Sven-Olov Ekblom
Tel 019/233262 Mobil: 070 5263196
sven-olov@drangkammarn.se


SIDAN UNDER KONSTRUKTION

LYSSNA PÅ TV (ej hörapparat)

Om TV:ns ljud är otydligt eller/och man måste öka ljudstyrkan, så det kanske stör andra, kan man anluta en EXTRA HÖGTALERE, som placeras mycket nära där man sitter. Om TV:n saknar högtalaruttag får man ansluta den via en MINIFÖRSTÄRKARE.

hogtal.jpg (17840 bytes).HÖGTALARE

Ett annat ljudmässigt mycket bra alternativ, men något sämre ur bekvämlighetssynpunkt är att använda HÖRTELEFONSET ( "Stereolurar" ).

hortel1.jpg (11942 bytes) ....HÖRTELEFONSET.... hortel.jpg (11289 bytes)

Vill man kosta på sig en TRÅDLÖS-variant är det något bekvämare, utan "sladdar" men istället får man "ladda batterier".

ir.jpg (18193 bytes)..IR-HÖRTELEFON

LYSSNA PÅ TV (med hörapparat)

Det är svårt att lyssna på ljud från långt avstånd (mer än ca 2 meter) med hörapparat, på grund av störande ljud och ofta dålig rumsakustik, men ljudet blir klart och störningsfritt om man använder hörapparatens T-LÄGE, som tar in "magnetvågor" från en TELESLINGA.( Ett dyrare alternativ till teleslinga är direktansluten radioutrustning )
Teleslingor finns av olika modeller allt ifrån teleslingor för stora konferenssalar till, små "minihookar" att hänga på örat. För hemmabruk är det bästa och mest bekväma sättet att använda en fast RUMSLINGA, som ger bra ljud på alla platser i rummet och inte har några lösa sladdar. Den kräver oftast installation av fackman.
OBS ! En nackdel med rumslingan är att om tvä "vägg i vägg" grannar behöver använda sådana, kan det bli störande överhörning och man måste välja annan typ.
rumsling.jpg (22729 bytes).RUMSLINGA

Alternativ är KUDDSLINGA där slingan är inbakad i en sittkudde,som måste finnas nära hörapparaten, den är förbunden med en sladd till TV:n. Denna utrustning kan man få låna som kostnadsfritt hjälpmedel på Aud klin/Hörcentral och "installationen" klarar man lätt själv.
..... eller HALSLINGA, där teleslingan bärs som ett halsband.
kuddslinga.jpg (4786 bytes).KUDDSLINGA... ..HALSSLINGA.halslinga.jpg (15956 bytes)

ATT HÖRA TELEFONSIGNALEN

För en hörselskadad har många telefoner en alldeles för svag och i frekvens felaktig ringsignal. På marknaden finns ett antal typer av extra klockor eller blixtljus, som man enkelt kan montera själv. Lämpligt är att placera den extra klockan i ett annat rum än där telefonen står, så täcker man in större del av bostaden.
bell_ringer.jpg (4268 bytes)BELLMAN.....CL1.BLIXTcl1.jpg (5774 bytes)

ATT HÖRA DÖRRSIGNALEN

Ofta har man behov att få extra förstärkning av både dörr- och telefonsignal, i marknaden finns en signalklocka ( CHEVRON )med ett lämpligt ljud även för den med måttlig hörselnedsättning. Den har dessutom två olika ljudbilder, så man kan skilja på dörr och telefon. För att ansluta en dörrknapp krävs en del händighet och kanske man behöver hjälp. Problem att höra även förstärkta signaler kan uppstå om man lyssnar på TV och har hörapparaterna i T-läge, möjlihet finns då att koppla så att signalen även indikeras i rumslingan.
chevron.jpg (1201 bytes)....CHEVRON............. akustsign.jpg (12459 bytes)

Vill man klara installationen själv, finns alternativet trådlösa dörrsignaler - där man klistrar fast en sändare nära den vanliga ringklockan och har en portabel signal som man kan flyttar med sig, så den alltid finns i närheten och man hör den bra. Den kan även anslutas för telefonsignalen.
bellmanvisit.jpg (11221 bytes).....BELLMANVISIT

För gravt hörselskadade fungerar inte de akustiska signalerna i flera situationer, då kan de kompletteras med signallampor, som blinkar olika för dörr- eller telfonsignal.
optisk.jpg (8467 bytes)...OPTISK SIGNAL...optstarkrela.jpg (12787 bytes)

TAKTILA SIGNAL HJÄLPMEDEL

En "bärbar vibrator" är ett komplett signalhjälpmedel för samtliga i hemmet förekommande signaljud med trådlös överföring. Lätt att instalera själv, gravt hörselskadade får låna det kostnadsfritt på Audiologisk klinik/Hörcentral.
signaltradlos.jpg (14609 bytes)

ATT HÖRA TAL I TELEFONEN

I dagens telefoner kan man ofta reglera ljudstyrkan med en volymkontroll och i några modeller finns även telesspole inbyggd. cl100.jpg (1878 bytes)................televolym.jpg (7151 bytes).............xxx.jpg (2946 bytes)

Behöver man ytterligare förstärkning finns tillsatser man lätt kopplar in i "lursladden". Med hörapparat fungerar T-läget ofta bäst ( minskar risk för återkopplingstjut) även här finns tillsatser.
telefonforst.jpg (9357 bytes).........teleadapter.jpg (5496 bytes).

VÄCKARKLOCKOR o BRANDVARNARE

Gravt hörselskade får som kostnadsfritt hjälpmedel en väckningsanordning. En enhet som "hör" din väckarklocka ( klockradio osv) eller/och även en brandvarnare, som är placerad i samma rum, den startar vid larm en sängvibrator. För den som är ute och reser ofta, finns batteridrivna väckarklockor med vibrator.
vackarklocka.jpg (4043 bytes)RESEVÄCKARUR............ brandvarn.jpg (2232 bytes)

OFFENTLIGA LOKALER

I stora samlingssalar krävs TELESLINGA för att ljudet från en hörapparat skall vara acceptabelt ! I Svensk bygglag har sen 60-talet stått att teleslinga skall/bör installeras i samlingssalar - lite oklart är vad som menas med samlingssal. I samband med att Örebro Kommun tog fram ett miljöprogram : "Basnivå för tillgänglighet, år 2000" för kommunens lokaler bestämde man att en samlingssal för mer än 12 personer bör ha slinga. Även lokaler för färre personer kan behöva teleslinga, om de är avsedda för i första han TV-tittande, som ex dagrum inom äldrevården eller på ungdomsgårdar.

offlok.jpg (24355 bytes)

BULLER

"FÖR HÖGT BULLER SKA BORT" - så är det på arbetsplatser - men om det inte går, måste man använda hörselskydd, som är noga avpassade efter just det buller man befinner sig i. Nyttan av hörselskyddet minskar mycket om man inte använder hörselskydd hela tiden, vilket betyder att även bullret på FRITIDEN adderas. Billiga "bullriga" hobbymaskiner används idag i alla hem, om det så bara gäller att skruva i en enda skruv. I bruksanvisningen står att man skall använda hörselskydd - har du läst det ? Ofta räcker en hörseldunspropp - för att du senare i livet skall slippa behovet av hörapparat eller några av de hjälpmedel jag räknat upp på denna sida !!

buller.jpg (8597 bytes)........HÖRSELSKYDDhorselskydd.jpg (14366 bytes)

HÄR FINNS MER HJÄLP-medel

När man gär bet - finns hjälp att få, här är några, som kan och gärna lämnar mer upplysningar ! (klicka på bilden kommer du dit direkt )


hrflog.jpg (5451 bytes)


bellmanlog.jpg (3350 bytes)


edinlog.jpg (1437 bytes)